Zdravotnícke zariadenie zamerané na privátnu zdravotnícku prax

Vytlačiť

MUDr. Monika Popovičová, imunoalergologická ambulancia

lekariLekár: MUDr. Monika Popovičová

Zdravotná sestra: Eva Demetrová

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07.30 - 08.00
08.00 - 12.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
Odber krvi
Ordinácia
Objednaní akútni pacienti
Administratíva
Utorok 07.30 - 08.00
08.00 - 12.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
Odber krvi
Ordinácia
Objednaní akútni pacienti
Administratíva
Streda 07.30 - 08.00
08.00 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
Odber krvi
Ordinácia
Ordinácia
Administratíva
Štvrtok 07.30 - 08.00
08.00 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
Odber krvi
Ordinácia
Ordinácia
Administratíva
Piatok 07.30 - 08.00
08.00 - 10.00
10.00 - 10.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
Príprava testov
Kožné testy
Ordinácia
Ordinácia
Administratíva

Noví pacienti pýtajú termín od sestričky.

Pacienti na kontrolu sa zapisujú na vyvesený papier.

Recepty sa vypisujú od pondelka do štvrtka od 8.00 do 9.00 hod.

V piatok sa odbery nevykonávajú ani sa nevypisujú recepty.

Špecifická imunoterapia (vakcíny) sa vybavujú priebežne.